Links  |  Login
Fodring med urter

Smagen mælken anderledes, når køerne spiser betydelige mængder at hjemmeavlede urter?

Svaret på dette spørgsmål er Gyrup med til at forsøge at finde svaret på sammen med 2

andre Thise-landmænd, Thise Mejeri, Aarhus Universitet og Agrotech.


Forskere på Århus Universitet og Agrotech analyserer, om urterne påvirker mælkens

fedtsyresammensætning. Det videnskabelige stor-skala-eksperiment, skal kaste lys over, om

man ved den alternative fodring kan øge indholdet af de gavnlige umættede fedtsyrer, bl.a.

Omega-3 fedtsyrer, og reducere mængden af de uønskede mættede fedtsyrer.

Thise Mejeri vil gerne have tilbagemeldinger fra forbrugerne, som drikker Gårdmælk.
Har smagen ændret sig i løbet af januar måned? Primo februar skifter køerne tilbage til det

sædvanlige foder.

Læs mere om forsøget i nedenstående artikler på Thise Mejeris hjemmeside:
"Fodring med urter"
"Urter i køernes foder giver sundere mælkefedt"
"Billeder og beskrivelser af urterne"
 


Tilbage