Links  |  Login
Gyrup goes LEAN

Begrebet LEAN handler kort fortalt om at skabe mere værdi med færre ressourcer ved trimme

og optimere arbejdsprocesser og undgå spild. Konceptet blev opfundet af Toyota og er

hovedsagelig kendt fra produktionsvirksomheder.


Men LEAN kan også gøre en forskel på et økologisk landbrug! I 2012 iværksatte vi derfor med

hjælp fra en instruktør LEAN på Gyrup. Vi holder nu et ugentligt tavlemøde, hvor vi i fællesskab

planlægger arbejdsugen og fordeler arbejdsopgaverne.
 


Tilbage