Links  |  Login
Førstehjælpskursus

2012 blev året, hvor vi afviklede et 2-dages førstehjælpskursus for vore medarbejdere, et par
naboer samt os selv. Vi må erkende, at vi på Gyrup har langt til nærmeste sygehus. Sønderhå-
Hørsted Sparekasse har opsat en hjertestarter i Sønderhå by, hvilket er et flot initiativ.
Men dertil har vi 4 kilometer, og da ulykker jo desværre kan ske, er det rart, at vi er rustet til at
kunne yde førstehjælp, indtil hjælpen når frem.
Kurset blev afviklet under ledelse af en instruktør fra Røde Kors.

Tilbage