Links  |  Login
Drivtømmer i Lyngby

En storm i midten af januar 2012 blæste en stor mængde drivtømmer i land på stranden ved

Lyngby. De knap 300 kubikmeter tømmer blev skyllet over bord fra en svensk coaster, som

var på vej mod England.
De store mængder træ tiltrak mange mennesker, som gerne ville se det gigantiske ”mikado-

spil”. Efter et større bjærgningsarbejde blev tømmeret solgt på auktion.


Tilbage