Links  |  Login
Vi beklager nyheds-tørken i 2012!

Det har været sløjt med nyheder på vores hjemmeside i det sidste års tid…

Dette beklager vi, men lover nu at råde bod på det! Tiden har trods alt ikke stået stille på

Gyrup i 2012, så i løbet af de næste par uger vil vi bringe nyheder fra året, der netop er gået.


Tilbage