Links  |  Login
Fugletælling på Aggertange

Den 30. maj blev der afholdt den årlige ynglefugletælling på Aggertange
Tællinge viser at der igen i år er fremgang for næsten alle arter, især Klyder
Tællingen gav følgende resultater:

Rødben            68 par
Klyde              211
St. Præstekrave 4
Strandskade      7
St. kobbersneppe 35
Vibe                51
Engryle            35
Hjejle              1
Brushane          2 (høne og hane)
Stortspove        1
Knopsvane        7
Skarv              135
Knarand           2
Krikand            2
Grågås             7
Hættemåge       150
Sølvmåge         1
Havterne          85
Splitterne         45
Sandterne        1 (+2 unger, ifølge pålidelige kilder)
 
                                                
 

Tilbage