Links  |  Login
Udfordringer i marken

Nu er vi for alvor kommet igang med forårsarbejdet på Gyrup.
Vi har længe ventet på at kunne komme i jorden i vores marker, som ligger i Hundborg.
Jorden i Hundborg er meget fuld af ler, så hvis den er for våd, kan vi ikke stå fast med
traktoren. Nu er den endelig blevet tør nok til, at vi kan køre med ploven i jorden, men nu
opstår der et nyt problem!
 
Når vi vender jorden, kommer leret op til overfladen og bliver hårdt som sten, når det
tørrer. Så hvis vi ikke skynder os at harve jorden, så den smuldres til mindre stykker, bliver
det ligesom at arbejde i beton, når vi skal så. 

 
Så vi kører lige for tiden med to traktorer i marken. En, der pløjer, og en, som harver lige
efter.Men så bliver det også til et rigtig fint stykke arbejde.

 


Tilbage