Links  |  Login
Fagre nye verden - traktoren kører selv!

Fremtiden er kommet til Sønderhå - og en ny tidsalder er startet på Gyrup!
Vi har nemlig fået GPS-styring af traktoren, så nu kan vi køre uden hænder på rattet!
Samtidig kan vi køre med en 12m bred harve eller skårlægger med en nøjagtighed på 2-5cm

(det sagde den smarte sælger i hvert fald...).


Men inden vi kan køre i marken med foldede hænder, kræver det, at vi får lagt alle markerne

ind på traktorens computer. Det bruger vi nu den stille vintertid til at få gjort.


Udover, at det bliver meget mindre anstrengende at køre i marken i de lange dage i forår og

høst, er det egentlig med henblik på anlæggelse af faste kørespor i marken, at vi har indkøbt
GPS-styringen. Det betyder, at der for hver 12 meter i marken er et spor, som næsten al

kørsel foregår i. Dermed får planterne ro og fred og bliver forskånet for, at få en traktor i

hovedet fra tid til anden. Forsøg viser, at planterne dermed gror ca. 10-15% mere.


Tilbage