Links  |  Login
De sidste dyr hjem fra Agger Tange

De sidste dyr, som vi i år har hentet hjem fra ophold på Agger Tange, var Galloway køerne
med deres kalve.
Dyrene bliver sorteret i fangfolden. Vi tager kalvene hjem i stalden. Køerne kommer også
hjem, men de kommer ud på vores marker herhjemme, hvor de går og tager det sidste græs
fra vore slæt marker.
Vi flytter køerne igen omkring d. 15 november, da de ellers ødelægger de græsmarker, som
skal ligge i flere år. Køerne flyttes derfor over på græsmarker, som skal pløjes til foråret.

Men men men - kalvene savner deres mor - og omvendt - så der er meget brølen!! 
- Det tager ca 1,5 døgn, så har begge parter vænnet sig til det.

Tilbage