Links  |  Login
Vand - regnvand og vanding

I dag d. 28. juli falder regnen endelig over Thy - dejligt!
Vi har i en lang periode haft flot, varmt og solrigt sommervejr, hvilket man naturligvis ikke
skal klage over. Men det gør vi nu alligevel - lidt - for vores marker og afgrøder har manglet
vand.

Derfor har vi været nødsaget til at slå gang i vores vandingsanlæg. Vi har primært
prioriteret de afgrøder, som vi har kontrakt på, f.eks. græsfrø og gryn havre.
Det er kostbart at vande. Dels går der en del tid med det, og dels bruger den store
vandpumpe en masse strøm.
Så vi glæder os meget over, at der nu falder vand fra oven, og vi håber på mere derfra!


Tilbage