Links  |  Login
Masser af græs

Vores græsmarker har i den grad nydt godt af den megen nedbør - de har i år givet et stort og godt
udbytte! Så er det blot op til os at få stakkene dækket godt således, at vi sikrer et godt vinterfoder.

At dække stak er altid god og gratis fitness til overarmene :-)


Tilbage